Zadłużenie firmy w  ZUS i/lub US – co robić?

Problemem bardzo wielu przedsiębiorców jest zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i/lub w Urzędzie Skarbowym. Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z nieregularnymi dochodami, tymczasem zobowiązania należy regulować systematycznie. Co gorsza, instytucje te nie informują o narastającym zadłużeniu – może ono wynikać po prostu z przeoczenia. Brak spłaty zadłużenia może wiązać się z surowymi karami, egzekucją komorniczą i utratą prawa do przysługujących świadczeń. Raczej nie powinniśmy liczyć na umorzenie długu.

Sytuację pogarsza fakt, że bardzo trudno jest otrzymać kredyt bez zaświadczeń z ZUS i US. Kredyt celowy na spłatę takiego zadłużenia oferowany jest przez bardzo niewiele banków, wymaga rozbudowanych formalności i dodatkowych zabezpieczeń. W tej sytuacji rozwiązaniem może być oferta instytucji pozabankowych. Proponują one możliwości takie jak pożyczka na spłatę zaległości w ZUS czy pożyczka na spłatę zaległości w US. Dzięki nim szybko i sprawnie spłacisz zadłużenie.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.